Brittas pärmar om byarna på Ingarö
Pärmarna, som sammanställdes av Britta Jakobsson är i A4-format och förvaras i original av Ingarö Hembygdsförening.
Av säkerhetsskäl och för att underlätta för medlemmarna att ta del av pärmarnas innehåll har pärmsidorna scannats och kommer att finnas klickbara här nedan.

Pärmen om Långvik: Sidan 01, 02, 03, 04, 05