tillbaka

Något om Steffansson-släkten

8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
4. 5. 6. 7.
2. Karl August Steffansson
f 1871, Ingarö, gift 1895 med nr 3
3. Anna Lovisa (kallad Lova) född Ånberg
f 1867, Tysslinge
1. Nils Ragnar Rudolf Steffansson f 1895 gift 1919 med hustru Hilda Viktoria f 1897 född 1897, Älvkarleby         1. Axel Konrad f 1899 gift med Tora Maria (Maja) Lindh f 1901
Nils barn
Ebba Viktoria f 1921, Brita Lovisa f 1925, Nils Bertil 1929, Karin Viktoria 1933
Axels barn
Karl Sven Axel f 1925, Sven Konrad f 1926, Nils Olov f 1927, Ingrid Maria f 1929, Gunnar, Lennart f 1932, Göran, Lars, Bengt 1939-2015


Förklaringar till släktträdet:
Länk från siffra pekar till stamtavla för förfäder. Länk från personnamn pekar i nyare tid till stamträd för personens familj syskon och efterkommande och i äldre tid till mer info om personen.

Ur mina noteringar om Brunnsnäs från Hembygdsföreningens samlingar
Ur text från Gods och gårdar 1937: Gården till släkten i arrende 1924. Ägare Landshövding S Lübeck, Gävle. Arrendator: Axel Konrad Steffansson född 4/11 1899 som son till Karl August Steffansson och hans hustru Lovisa född Ånberg. Arrendatorn gift 18/5 1924 med Tora Maria född Lind. Barn Karl, Sven, Olle, Ingrid, Gunnar, Lennart, Göran, Lars.