Exploatering vid Björnö Gård påstods vara enda sättet att lösa VA-problem

Omkring 1990 ville man sälja 150 nya tomter vid Björnö Gård men projektet stoppades efter en hel del strid både lokalt på Ingarö och i Stockholmsmedia.
Varför ska man idag läsa om något så gammalt?
Ja - visst är det länge sedan. Men en del av turerna var väldigt märkliga. Undantaget från strandskyddet motiverades med att projektet påstods kunna lösa vatten - och avloppsproblem i Långvik och Klacknäset. Det är nästan komiskt att se hur högt uppsatta personer då spred vilseledande uppgifter. Om något liknande inte ska hända igen är det nödvändigt att allmänheten håller ögonen öppna. En längre redovisning om Björnö-striden och hela händelseförloppet som det rörde främst Långvik finns här
.

Turerna i korthet
 1. Kommunen påstår att Långvik ska få "obegränsat med vatten"
      - men vattenmängden skulle bli oförändrat 192 kubikmeter per dygn
 2. Kommunen påstår att Länsstyrelsen krävt utbyggnad av reningsverket
      - men Länsstyrelsen skriver att påståendet är felaktigt
 3. Långviks samfällighet påstår att kostnaden för Långvik blir 10 MSEK om Björnö inte
           bebyggs och vill rikta ekonomiska ersättningskrav mot medlemmar
           som motarbetar planen.

    - men samfällighetens egen utredning konstaterar att utan Björnö kan
            totalkostnaden bli 200.000 kr (inte 10.000.000 kr) och att Långvik redan har
            195-230 kbm grundvatten!

    - trots den egna utredningen uppmanar sen samfälligheten de 270 medlemmarna att
             skriva till Regeringen till förmån för exploateringen

 4. Skärgårdsstiftelsen påpekar att stiftelsen motsatt sig Björnö-planen
     - trots detta påstår Värmdö kommun att Skärgårdsstiftelsen är för projektet
     - varpå Skärgårdsstiftelsen upprepar att man inte godkänt Björnö-planen
Dokument

Hösten 1994 avslog Regeringen Björnö Gårdsplanen varpå VA-frågorna löste sig utan de påstådda investeringarna! - Läs här om alla turerna kronologiskt!